Adatkezelési Tájékoztató

Ez a dokumentum meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett Ön használhatja az asztrologus.eu webhelyet.
A webhely látogatóként történő használata és az általa kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés magában foglalja ezen feltételek elfogadását.

1. Hozzáférés

A webhely használatának megengedett célja információk megszerzése és az általa kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A webhelyhez, valamint az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáféréshez rendelkeznie kell internetkapcsolattal és a weboldalt megjeleníteni képes eszközökkel. Az asztrologus.eu nem vállal felelősséget a webhely vagy az azzal folytatott kommunikációs vonal biztonságáért. A webhely “látogatója” kifejezés minden olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki fellép a weboldalra.

2. Használati Szabályok

Az alábbiak nem megengedettek:

A webhelyen található anyagok és információk másolása, sokszorosítása.
Bármilyen módon beavatkozni a webhely tartalmába, a közzétett anyagok és információk bármilyen módon történő törlési kísérlete.
Kísérlet az asztrologus.eu bármely rendszerének átvizsgálására, vagy a szerveréhez való illetéktelen kapcsolat létesítésére.
Bármilyen módon megpróbálni beavatkozni a tárhelyszerverek működésébe vagy az asztrologus.eu weboldalába, beleértve a “DOS” támadásokat is.
A webhelyen közzétett e-mail címek felhasználása a levelezőlistákon történő terjesztéshez vagy a kereskedelmi e-mailek küldéséhez (“spam”).

3. A Szolgáltatás Elérhetősége

Az asztrologus.eu fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy teljesen módosítsa vagy megszakítsa azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a látogatók és a felhasználók ezen a weboldalon keresztül érnek el, előzetes értesítés nélkül. Az asztrologus.eu nem felel a felhasználók, harmadik természetes vagy jogi személyek vagy intézmények felé az oldalon keresztül elérhető szolgáltatások módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért. Az asztrologus.eu bármikor megváltoztathatja a webhely tartalmát és használati feltételeit. Az új feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor nyilvánosságra hozták ezeket az oldalakat, és nem visszamenőleges hatályúak.

4. Statisztikák

A webhely használatának elfogadásával kifejezetten és hallgatólagosan kijelenti, hogy megértette, hogy elfogadja a következőket:

A webhely használata a saját felelőssége.
Az asztrologus.eu kifejezetten kizár minden, közvetlen vagy közvetett felelősséget, ideértve, de nem kizárólagosan, a közvetett nyereményekkel és ajándékokkal kapcsolatban.

Az asztrologus.eu nem vállal garanciát arra, hogy:

Az információk megfelelnek az Ön igényeinek.
A szolgáltatások megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibák nélkül működnek.
A webhelyinformációk felhasználásával elérhető eredmények helyesek vagy megbízhatóak lesznek.
Az Ön által a webhelyen keresztül megnyert/megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége minden követelményt kielégít.
A felhasználó az egyetlen személy, aki felelős a számítógépes rendszerében vagy hálózatában okozott károkért, amelyekből a webhelyre belép, vagy bármilyen más adatvesztésért, amely az információk és szolgáltatások letöltéséből származhatnak a webhely tartalmából.

5. A Felelőség Korlátozása

Ha úgy véljük, hogy a webhelyen elérhetővé tett, harmadik felek vagy felhasználók által az oldalon közzétett bármely anyag sérti a szerzői jogokat vagy bármely más jogot, akkor jelentenie kell ezt az asztrologus.eu információs vonalán, az info (@) asztrologus.eu e-mail címen.

6. Bizalom és Személyes Információk

Törvény követelményei szerint. Törvény, a személyes adatok feldolgozása és ezen adatok szabad mozgása tekintetében a személyek védelméről szóló 677/2001. Sz. Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 506/2004. Sz. Az asztrologus.eu köteles biztonságosan és csak meghatározott célokra kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről, családtagjairól nyújt be nekünk. Az adatgyűjtés célja a marketing, a reklám, a statisztika és az elektronikus kommunikációs szolgáltatások.

Az oldalon való regisztrációra és profil létrehozására nincs lehetőség.

Az asztrologus.eu vállalja, hogy nem teszi közzé a felhasználók e-mail címét a felhasználó beleegyezése nélkül, és nem teszi közzé harmadik félnek.

A webhely “sütiket” használ a felhasználók azonosítására. Ezek a sütik nem tartalmazzák a felhasználó személyes adatait, és nem jelentenek kockázatot, ha azokat harmadik felek illetéktelenül kinyerik az oldalból. Ha a böngésző úgy van beállítva, hogy nem fogadja el őket, előfordulhat, hogy egyes oldalak nem működnek részben vagy teljesen.

A webhely tartalmazhat hirdetéseket és / vagy linkeket harmadik felek oldalaira, beleértve a partnereket, a reklámszolgáltatókat vagy a szponzorokat. A külső oldalakon átadott információkat az asztrologus.eu nem ellenőrzi, és a személyes adatok bármilyen más közzététele az interneten saját felelősségére történik.

Az asztrologus.eu fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse ezeket a szabályokat. Bármely változás ezen az oldalon lesz nyilvánosságra hozva, és attól a pillanattól lép hatályba, hogy felkerül a webhelyre.